Pirerre Cardin Cabin Size Luggage

  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Màu sắc nổi bật. Khoang chính chứa đồ rộng và có thêm một vài ngăn phụ.
Kích thước: 50 x 32 x 22cm

Sản phẩm liên quan: Vali Du Lịch

Tư vấn online