5.11 Tactical DC Roller Travel Bag

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng siêu hiếm, thuộc dòng cabin size. Thiết kế đặc trung của dòng 5.11 là chắc chắn, tiện lợi và bền bỉ. Sử dụng vài 1050 cực kì chắc chắn và bên bỉ. Cấn kéo cầm chắc tay và cứng cáp. Bánh xe hầm hố và chắc. Có nhiều ngăn tiện lợi, có thêm bao đựng giày và áo vec rời luôn.

Sản phẩm liên quan: 5.11 Tactical

Tư vấn online