Crumpler Jackpack 3000

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Túi xách máy ảnh – Dòng sản phẩm mới của Crumpler. Thiết kế rất tiện dụng và gọn. Fit 1 bodu và 2 len.
Kích thước: 28.0 x 20.0 x 11.5 cm

Sản phẩm liên quan: Crumpler

Tư vấn online