Case Logic Lagge SLR Camera Case

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Fit 1 body + 3 len cùng phụ kiện.
Kích thước túi: 34 x 24 x 18.5cm
Fit devices: 23 x 14 x 18cm
Kích thước khoang 2 bên: 19 x 15 x 7.5cm

Sản phẩm liên quan: Case Logic

Tư vấn online