Eagle Creek Pack – It 2 Sided Cube

  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Giúp bạn giữ quần áo gọn gàng và ngăn nắp, tránh bị nhăn. Đặc biệt có 2 ngăn giúp bạn có thể để thêm giày hoặc quần áo dơ.
Kích thước: 36 x 25 x 10cm

Sản phẩm liên quan: Eagle Creek

Tư vấn online