Adidas Premium Laptop Backpack

  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng cực độc,mặt trước lót mút dày
Bên trong nhiều ngăn nhỏ
Ngăn laptop riêng phía sau fit 14″-15″

Sản phẩm liên quan: Balo Du Lịch

Tư vấn online