Vali Jump 03

  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Vali nhẹ và có 4 bánh giúp di chuyển dễ dàng, bên phía trong lót in bản đồ thế giới.
Kích thước: 60 x 41 x 26cm

Sản phẩm liên quan: JUMP

Tư vấn online