Crumpler PJS IPAD

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Size inside: 24.3 x 19.0 x 1.4 cm
Fits: Apple iPad
phía ngòai là vải và một lớp nhựa cứng
phía trong là neopren (êm như loại Gimp)
lót Slip
có nắp đậy luôn

   

Sản phẩm liên quan: Crumpler

Tư vấn online