Decathlon Kipsta

  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Túi đựng giày của Decathlon, có 2 ngăn: 1 ngăn đựng giày và 1 ngăn để quần áo.

Sản phẩm liên quan: Decathlon

Tư vấn online