Crumpler The Salaria

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

 Ví đựng tiền và giấy tờ của Crumpler, có thể đựng vừa cả bằng lái, cmnd, cavet…. Bên ngoài thiết kế bằng da sang trọng, bên trong vải chicken text chống thấm hoàn toàn.

Sản phẩm liên quan: Crumpler

Tư vấn online