Crumpler Jackpack Full Photo

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Hàng chuyên dụng cho máy ảnh. Với ngăn chính có nhiều ngăn chia, có thể chứa 2 body + 4 Len. Ngoài ra còn có ngăn riêng để laptop (Fit 13″ -15″) và ngăn nhỏ chứa đồ linh tinh.  

 

Sản phẩm liên quan: Balo Máy Ảnh

Tư vấn online