Hama Katoomba Camera Sling Bag 190

  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view
  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

Balo lớn, có thể chứ đầy đủ những thứ mà một nhà nhiếp ảnh cần như chân máy, đèn flash…Fit 1 body + 6 lens và phụ kiện. Có áo mưa theo kèm.
Kích thước: 49 x 32 x 21cm

Sản phẩm liên quan: Balo Máy Ảnh

Tư vấn online