Balo laptop Crumpler Bellissima Down touch

  • Click view

Thông tin chi tiết sản phẩm

 

Balo laptop Crumpler Bellissima Down touch

Balo laptop Crumpler Bellissima Down touch

Crumpler – Quá trình phát triển một chiếc balo laptop Crumpler bắt đầu theo cùng một cách như nó đã làm trong giai đoạn đầu của lịch sử Crumpler, 18 năm trước đây. Với rất nhiều ý tưởng. Năm 1995 một nhóm thành viên đi xe đạp đã không hài lòng với chất lượng và chức năng của chiếc balo của họ. Balo Crumpler đầu tiên xuất hiện từ nhu cầu của họ để cải thiện túi đeo. Với tinh thần này – họ đặt câu hỏi và cải thiện sản phẩm hiện tại – vẫn là điểm khởi đầu cho mỗi chiếc balo Crumpler mới

Sản phẩm liên quan: Balo Laptop

Tư vấn online