5.11 Tactical All Hazards Prime Backpack (Màu Đen)

850,000

5.11 Tactical All Hazards Prime Backpack (Màu Đen)

850,000

Mã: TBP52 Thương hiệu: 5.11 Tactical
  • Bảo hành 10 năm. Bảo hành 10 năm.
  • Giao hàng miễn phí. Giao hàng miễn phí.
  • Chỉ thanh toán sau khi kiểm tra. Chỉ thanh toán sau khi kiểm tra.